เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้านการทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ตามโครงการลดและคัดแยกขยะเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้านการทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ตามโครงการลดและคัดแยกขยะเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Leave a Reply

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ผลิตน้ำดื่ม
17 February, 2021
ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องปรับอากาศ รร.ท4
17 February, 2021
ประชุมช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย
9 February, 2021
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมส้วมบริเวณลานโพธิ์ รร.ท3
3 February, 2021