เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้านการทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ตามโครงการลดและคัดแยกขยะเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้านการทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ตามโครงการลดและคัดแยกขยะเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Leave a Reply

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ