ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

กิจกรรมนำนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ไปรับชมภาพยนต์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรมนำนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ไปรับชมภาพยนต์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมนำนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ไปรับชมภาพยนต์

ณ โรงภาพยนต์ SF Cinema Robinson Lopburi

เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียน และสร้างเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมให้กับนักเรียน ได้ใช้เวลาร่วมกันระหว่างเพื่อนและครู เสริมสร้างประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากการรับชมภาพยนต์ สร้างความสนุกสนาน ลดความตึงเครียด

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมนำนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี…

โพสต์โดย เทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2019

 

ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองในด้านการเรียน ความประพฤติ และความสามัคคีกันของนักเรียน

Leave a Reply