ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

Leave a Reply

ข่าวล่าสุด

เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
19 November, 2019
ลอยกระทง 10 พ.ย. 2562
15 November, 2019
มอบเบี้ยผู้สูงอายุและพบปะ อสม. ประจำเดือน พฤศจิกายน
13 November, 2019

การบริหารงาน