เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ลงพื้นที่บริเวณถนนพระราม เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ลงพื้นที่บริเวณถนนพระราม เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองลพบุรี

ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่
ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวสารล่าสุด

, ,
เทศบาลเมืองลพบุรี รับโอนพนักงาน
12 September, 20220
ประกาศโอนย้ายพนักงานเทศบาล
17 June, 20220
ประกาศโอนย้ายพนักงานเทศบาล
13 May, 20210
รับสมัคร (ลูกจ้าง)
9 April, 20210