เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วกำแพงกันดิน รร.ท4
25 November, 2020
รับโอนพนักงานครูเทศบาล
17 November, 2020
ประชุม กต.ตร. ลพบุรี ครั้งที่ 1 / 63
16 November, 2020
มอบเบี้ยยังเบี้ย ต.ค.63
11 November, 2020