เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปรางค์สามยอด

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปรางค์สามยอด

แบบประเมินความพึงพอใจ