เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

สอบราคาจ้างเหมาทำโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้รวมติดตั้ง สำหรับอาคารประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > สอบราคาจ้างเหมาทำโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้รวมติดตั้ง สำหรับอาคารประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจ