เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต โดยพร้อมเพียงกันในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้างในเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต โดยพร้อมเพียงกันในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี