เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ พนักงานจ้างในเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้างในเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต โดยพร้อมเพียงกัน ณสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี